Monday, June 6, 2011     17:19
Wesprzyj naszą
działalność

nr konta: Bank Zachodni WBK S.A.
45 1090 1102 0000 0001 1611 7896Fundacja Wspierania Badań nad Wędrówkami Ptaków


Na świecie, co roku ponad 50 miliardów ptaków podejmuje sezonowe wędrówki, na obszarze Europy i Azji - około 5 miliardów z 200 gatunków. To właśnie te ptaki i badanie ich corocznych migracji są naszą pasją, profesją, jak również zobowiązaniem i odpowiedzialnością za to by je chronić. Fundacja Wspierania Badań nad Wędrówkami Ptaków to idea, dzięki której możemy dzielić się tą pasją z innymi ludźmi i wspólnie podejmować działania by chronić ptaki wędrowne.

Zachęcamy więc innych i wspieramy tych, którzy już działają w realizacji projektów poszerzających wiedzę na temat wędrówek ptaków. Służymy wieloletnim doświadczeniem
i dobrym warsztatem pracy, opartym o sprawdzone w praktyce zasady. Podejmowane działania to, między innymi, obozy badawcze prowadzone w Polsce, jak i zagranicą, różnego typu szkolenia, jak i propagowanie rzetelnej wiedzy o migracjach ptaków - wiedzy, która jest podstawą  skutecznej ochrony ptaków na szlakach ich wędrówek między lęgowiskami i zimowiskami.

Organem stanowiącym, zarządzającym, reprezentującym i kontrolnym jest Zarząd Fundacji.
Nad prawidłowym przebiegiem działalności naukowej fundacji czuwa powołany Zespół Doradczy, a za sprawny przebieg prac odpowiada Biuro Fundacji


Przebendowo 3,
84-210 Choczewo
tel./fax. (+48) 58 572 23 96
fundacja@wbwp-fund.eu


KRS: 379113
NIP: 588 237 32 07
REGON: 221183676

nr konta: Bank Zachodni WBK S.A.
45 1090 1102 0000 0001 1611 7896

PARTNERZY