Monday, June 6, 2011     17:19
Wesprzyj naszą
działalność

nr konta: Bank Zachodni WBK S.A.
45 1090 1102 0000 0001 1611 7896Działalność Fundacji

Działalność Fundacji wpisuje się w szeroko pojęte badania wędrówek ptaków, a przyjęte formy działania służące realizacji celów statutowych FWBWP są różnorodne. Fundacja, między innymi, organizuje lub finansuje badania, w tym obozy naukowe, jak również konferencje, zjazdy czy sympozja naukowe w kraju i za granicą.

Fundacja prowadzi również działalność wydawniczą (czasopismo The Ring) oraz edukacyjną poprzez organizowanie warsztatów, akcji szkoleniowych i informacyjnych. Fundacja może ponadto wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji oraz fundować nagrody i stypendia.

W przyszłości Fundacja chciałaby wspierać transfer polskich osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej oraz współpracować z konsorcjami realizującymi programy Unii Europejskiej, władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

Przy Fundacji afiliowana jest międzynarodowa sieć badania wędrówek ptaków SEEN (SE European Bird Migration Network), obejmująca ok. 40 podmiotów z 24 krajów. W ramach tej sieci Fundacja prowadzi szereg zagranicznych prac terenowych.

obraz niedostepnyPrzebendowo 3,
84-210 Choczewo
tel./fax. (+48) 58 572 23 96
fundacja@wbwp-fund.eu


KRS: 379113
NIP: 588 237 32 07
REGON: 221183676

nr konta: Bank Zachodni WBK S.A.
45 1090 1102 0000 0001 1611 7896

PARTNERZY