Monday, June 6, 2011     17:19
Wesprzyj naszą
działalność

nr konta: Bank Zachodni WBK S.A.
45 1090 1102 0000 0001 1611 7896Regulaminy


Instrukcja pracy terenowej stacji obrączkowania ptaków Fundacji Wspierania Badań nad Wędrówkami Ptaków oraz SE European Bird Migration Network dostępna tutaj.

Darowizny

Zasady przyjmowania darowizn dla Fundacji zostały określone Uchwałą Zarządu z dnia 1.06.2011 r.:

  • 1. Wpłaty gotówkowe powinny odbywać się na konto bankowe Fundacji -
    BZWBK 45 1090 1102 0000 0001 1611 7896 z dopiskiem "Dar dla Fundacji"
    i ew. określeniem szczegółowego celu darowizny

  • 2. Przyjmowanie darów dla Fundacji w naturze odbywa się protokólarnie, przy czym Fundacja jest reprezentowana zgodnie z § 22 Statutu przez Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu jednoosobowo lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie.

  • 3. W przypadku przedstawienia przez Darczyńcę faktury lub rachunku za nabycie przedmiotów przekazywanych w stanie nieużywanym lub bezpośrednio dla Fundacji opłaconych usług -
    za wartość podarowaną przyjmuje się wartość brutto wykazaną na dowodzie zapłaty.

  • 4. W przypadku podarowania przedmiotów używanych, ich wartość określa się na podstawie przedstawionych dowodów zakupu, z uwzględnieniem stanu zużycia lub - gdy dowodów zakupu brak - na podstawie wspólnej wyceny wg cen rynkowych.

Przebendowo 3,
84-210 Choczewo
tel./fax. (+48) 58 572 23 96
fundacja@wbwp-fund.eu


KRS: 379113
NIP: 588 237 32 07
REGON: 221183676

nr konta: Bank Zachodni WBK S.A.
45 1090 1102 0000 0001 1611 7896

PARTNERZY