Monday, June 6, 2011     17:19
Wesprzyj naszą
działalność

nr konta: Bank Zachodni WBK S.A.
45 1090 1102 0000 0001 1611 7896Zarząd Fundacji

Zarząd Fundacji reprezentują osoby od wielu lat zajmujące się prowadzeniem badań nad migracjami ptaków oraz (lub) czynnie biorące udział w programach i projektach poświęconych tym badaniom.

Prof. dr hab. Przemysław Busse, Prezes Fundacji, busse@wbwp-fund.eu

obraz niedostępny

Ornitolog, absolwent Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 1960, jako student tego wydziału razem z kolegami w ramach prac Koła Naukowego Biologów U.W. (był jego przewodniczącym), rozpoczął program badawczy, zwany później "Akcją Bałtycką", który jest realizowany do chwili obecnej, a niektóre metody opracowane w jego ramach zostały uznane za międzynarodowe standardy w badaniach nad wędrówkami ptaków.
RozwińWojciech Busse, wiceprezes Fundacji, otus.net@plusnet.pl

Z ornitologią związany od najmłodszych lat. Bakcyla obozowego życia złapał bardzo wcześnie. W czasach szkolnych najlepsze wakacje spędzał na obozach ornitologicznych. Od 1980 roku corocznie brał udział
w pracach Akcji Bałtyckiej jako załogant. Od roku 1991 zaczął kierować pracami punktu na Kopaniu, od tego czasu spędzał tam coraz więcej dni. Jedna księżycowa zimna noc zadecydowała o tym, że zauroczyły go sowy i tak jest do dzisiaj. Na wiele lat stacja terenowa Kopań stała się najlepszym miejscem obrączkowania sów w Polsce i Europie, co zaowocowało wyjazdami na konferencje "sowiarskie" i nawiązaniem międzynarodowych kontaktów. Do tej pory spędził ok 1600 dni na obozach i zaobrączkował ponad 100 000 ptaków, aktualnie prowadzi obozy Fundacji na "Bagnie" i Kopaniu.Dr Izabella Rząd, członek Zarządu Fundacji (od 25 lutego 2015), izarzad@gmail.com

Biolog, absolwentka Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie. Od 2004 r. adiunkt na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego, obecnie w Katedrze Ekologii i Ochrony Środowiska. Członek Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego O/ Szczecin. Wolontariusz Fundacji Wspierania Badań nad Wędrówkami Ptaków od roku 2012. Obszar zainteresowań zawodowych: zoologia, głównie parazytologia, ekologia, ochrona środowiska. Zakres badań naukowych: robaki pasożytnicze (helminty) zwierząt bezkręgowych i kręgowych, głównie ptaków.Dr Agnieszka Ożarowska, członek Zarządu Fundacji (21 grudnia 2010 - 24 lutego 2015).

Ornitolog, absolwentka Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego; pracuje w Stacji Badania Wędrówek Ptaków Uniwersytetu Gdańskiego; od roku 1998 sekretarz Zarządu międzynarodowej sieci badawczej: SE European Bird Migration Network (SEEN); od roku 2010 – członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Zoologicznego; zastępca redaktora naczelnego anglojęzycznego czasopisma The Ring. agnieszka.ozarowska@biol.ug.edu.pl

Przebendowo 3,
84-210 Choczewo
tel./fax. (+48) 58 572 23 96
fundacja@wbwp-fund.eu


KRS: 379113
NIP: 588 237 32 07
REGON: 221183676

nr konta: Bank Zachodni WBK S.A.
45 1090 1102 0000 0001 1611 7896

PARTNERZY