Monday, June 6, 2011     17:19
Wesprzyj naszą
działalność

nr konta: Bank Zachodni WBK S.A.
45 1090 1102 0000 0001 1611 7896Oaza Azraq w Jordanii

Azraq to największa oaza w Jordanii, znana od czasów Imperium Rzymskiego. Jeszcze stosunkowo niedawno były to rozległe mokradła i jeziorka zasilane obficie wodami podziemnymi. Wody te zaczęły być wykorzystywane do zaopatrzenia dynamicznie rozwijającej się stolicy Jordanii Ammanu. W ciągu kilkunastu lat poziom wód podziemnego zbiornika obniżył się o 18 m i nie zasilane mokradła wyschły prawie zupełnie. Z inicjatywy międzynarodowych towarzystw ochrony przyrody Bank Światowy sfinansował częściową renaturyzację bagien i obecnie 10% wypompowywanej z głębin wody zasila odradzający się ekosystem oazy. Odżywa też zatrzymywanie się tu przelotnych ptaków. W okresie wiosennym liczby chwytanych tu drobnych ptaków wróblowatych sięgają 2000-3000 na sezon (np. w roku 2008 schwytaliśmy tam 2634 ptaki), natomiast jesienią wyniki były słabe. W czasie tegorocznego pobytu, w ciągu 10 dni schwytaliśmy 465 ptaków z 38 gatunków (maksymalny wynik dzienny 131 osobników).

obraz niedostępny obraz niedostępny

Zobacz więcej zdjęć


Przebendowo 3,
84-210 Choczewo
tel./fax. (+48) 58 572 23 96
fundacja@wbwp-fund.eu


KRS: 379113
NIP: 588 237 32 07
REGON: 221183676

nr konta: Bank Zachodni WBK S.A.
45 1090 1102 0000 0001 1611 7896

PARTNERZY