Monday, June 6, 2011     17:19
Wesprzyj naszą
działalność

nr konta: Bank Zachodni WBK S.A.
45 1090 1102 0000 0001 1611 7896
Projekty finansowe


  • » Ponowienie aplikacji grantu Life+ (patrz niżej),

  • » Przygotowanie oraz udział w realizacji projektu "Przekraczanie barier" (Narodowe Centrum Nauki) kierowanego przez dr Agnieszkę Ożarowską¹,

  • » Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie do "Warsztatów oznaczania wieku i płci ptaków" w ramach dofinansowania do edukacji ekologicznej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

  • » Wniosek o utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej na terenie Lokalnej Grupy Rybackiej "Pradolina Łeby".

  • » konkurs grantowy "Działaj Lokalnie VII" 2011 - złożenie wniosku: "Gmina Darłowo ptasią autostradą do Afryki" (odrzucony z przyczyn formalnych - siedziba wnioskodawcy znajduje się poza obszarem Lokalnej Organizacji Grantowej w Darłowie).

  • » konkurs grantowy Unii Europejskiej "Life+" - złożenie wniosku "Opracowanie nowych wskaźników monitoringu ptaków z wykorzystaniem innowacyjnego systemu monitorowania tras migracji ptaków w Polsce". Wniosek złożony w konsorcjum z MIT Mobile Internet Technology, Wojskową Akademią Techniczną, Politechniką Poznańską, VIGO System i GDOŚ. Zaakceptowany przez NFOŚiGW, ale nie przyjęty przez KE. Po poprawkach będzie ponownie złożony w roku 2012.

¹ Stacja Badania Wędrówek Ptaków, Uniwersytet Gdański


Przebendowo 3,
84-210 Choczewo
tel./fax. (+48) 58 572 23 96
fundacja@wbwp-fund.eu


KRS: 379113
NIP: 588 237 32 07
REGON: 221183676

nr konta: Bank Zachodni WBK S.A.
45 1090 1102 0000 0001 1611 7896

PARTNERZY