Monday, June 6, 2011     17:19
Wesprzyj naszą
działalność

nr konta: Bank Zachodni WBK S.A.
45 1090 1102 0000 0001 1611 7896
Konferencje

 • European Ornithologists Union Meeting 2017, Turku, Finland, 18-22.08.2017 – Prof. P. Busse, dr I. Rząd
 • Okresowe spotkanie Unii Europejskich Ornitologów (EOU) było bardzo ważnym wydarzeniem ornitologicznym, obecnie główną konferencją ornitologów europejskich. Szereg referatów plenarnych, liczne sympozja i sesje referatowe a także wiele posterów o bardzo zróżnicowanej tematyce. Na specjalne podkreślenie zasługuje stopniowe zwiększanie się udziału biologów zajmujących się ptakami niejako pośrednio – przez badanie ich pasożytów. Dominują tu prace dotyczące pasożytów krwi, zarówno z punktu widzenia wpływu pasożytów na populacje ptasie, jak i roli ptaków w ich rozprzestrzenianiu. Na tej konferencji przedstawiliśmy dwa postery – porównanie dwóch wersji badań w klatkach orientacyjnych (Busse’s flat cage vs. Emlen’s funnel) oraz o związkach populacji przywr żyjących w krzyżówkach z jesienną wędrówką tych kaczek. Miłym dla nas akcentem było wspomnienie przez jednego z aktywniejszych ornitologów europejskich drugiej konferencji EOU, którą zorganizowaliśmy w Gdańsku, w 1999 r., jako najlepiej zorganizowanej konferencji z tej serii.

  • Migratory Landbirds Study Group Symposium, Turku, Finlandia, 17-18.08.2017 – Prof. P. Busse, dr I. Rząd
  • Spotkanie Grupy Badawczej Wędrownych Ptaków Lądowych sąsiadowało z kolejnym Zjazdem Europejskiej Unii Ornitologów, co zapewniło wysoką frekwencję ornitologów zainteresowanych wędrówkami ptaków „nie wodnych”. Główny nacisk był tu położony na ptaki wędrujące z Europy do Afryki, a w szczególności na ptaki przelatujące do Afryki Zachodniej, oczywiście przede wszystkim z Europy Zachodniej – tak to już jest, że tam gdzie są pieniądze, tam się prowadzi badania, szczególnie takie, które wymagają kosztownych ekspedycji. Oprócz kilku dłuższych referatów, były sesje krótkich wypowiedzi prezentujących konkretne zainteresowania i prowadzone prace. W ramach takiej sesji P. Busse przedstawił kilka podstawowych zasad, które mogą być przydatne przy tworzeniu sieci badawczych wędrówek ptaków lądowych, a w tym kierunku zmierzały liczne wypowiedzi.

   • Wizyta robocza w Schwedt/Berlin, Niemcy, 28-30.06.2017 – prof. P. Busse, dr I. Rząd
   • Wspomniany poniżej projekt został w ewaluacji wniosków uznany za bardzo dobry (ocena 9,50 pkt), jednakże nie został on skierowany do finansowania (krytyczna punktacja wyniosła 10,00 pkt.) - a więc „już był w ogródku...”, ale zabrakło przysłowiowego „włosa”. Pociechą dla nas był jednak fakt, że ewaluatorzy Komisji nie mieli ani jednej uwagi negatywnej do przygotowanego przez nas pakietu WP2. Wizyta robocza w Schwedt była wyrazem woli i przygotowywania się do wspólnego, przygotowywania udoskonalonego projektu do następnej edycji konkursu.


    • Workshop BIOMON, Bonn, Niemcy, 16-20.01.2017 – prof. P. Busse, dr I. Rząd
    • Workshop był podsumowaniem przygotowań do aplikacji o grant UE Horizon 2020 „Scalable technological support to eco-acoustic monitoring (ECHOS). Strona polska została wybrana koordynatorem pakietu WP2 projektu, będącego centralnym pakietem scalającym prace akustyczne i ornitologiczne.


     • Wizyta robocza w Bonn (Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig), Niemcy, 13-20.11.2016 - prof. P. Busse, dr I. Rząd
     • Był to wyjazd „zapoznawczy” w ramach niemieckiego grantu BIOMON, odpowiadającego naszemu programowi NCN „grant na grant”, przyznanego Badawczemu Muzeum Zoologicznemu Alexander Koenig w Bonn. Do udziału w przygotowywaniu wniosku grantowego (tematyka: akustyczny monitoring populacji ptaków) do programu UE Horizon 2020 z Polski został zaproszony Uniwersytet Szczeciński i Fundacja (pozostali konsorcjanci pochodzili z Bułgarii, Niemiec, Rumunii i Włoch). W ramach wizyty zapoznaliśmy się z pracami badawczymi Muzeum, ustaliliśmy możliwości udziału w przygotowywaniu planowanego grantu europejskiego i nawiązaliśmy współpracę w zakresie parazytologii (Barcode Project).

      obraz niedostępny   obraz niedostępny      • Wizyta w Latrun, Izrael,19-20.04.2014, zapoznanie się z pracami radarowymi nad wędrówkami ptaków na Uniwersytecie Tel-Aviv.

      • W dniach 19-20 kwietnia 2014 odbyła się wizyta P. Busse i I. Rząd na Uniwersytecie Tel-Aviv, a dokładniej w ornitologicznej stacji radarowej tego uniwersytetu, zlokalizowanej na terenie Muzeum Techniki Wojskowej w Latrun. Stacja radarowa śledząca przelot ptaków nad środkowym Izraelem jest pozornie nie imponująca, wyglądem dobrze pasująca do eksponowanych wokół zabytków sztuki wojennej (patrz fotogaleria). I w rzeczywistości jest to stary radar meteorologiczny MRL-5 armii byłego Związku Radzieckiego, sprowadzony do Izraela ponad 25 lat temu – zarówno technika radarowa, jak i dość archaiczne wyposażenie komputerowe nie mogą zaimponować. Jest to jednak tylko złudne wrażenie laika – w tym dość prymitywnym sprzęcie ukryty jest oryginalny system identyfikacji ptaków, opracowywany przez wiele lat przez dr Leonida Dinevicha, byłego generała i dowódcy służby meteorologicznej Armii Czerwonej. Bezpośrednie zapoznanie się z pracą systemu – i to w trakcie wędrówki, kiedy to z lornetką mogliśmy obserwować stada ptaków w zasięgu paruset metrów, a po wejściu do ciasnego stanowiska operatora radaru – kilkudziesięciu kilometrów, było silnym przeżyciem ornitologicznym. Mamy nadzieję, że nawiązana współpraca przyniesie do Polski możliwości pracy z użyciem izraelskiego systemu śledzenia wędrówek ptaków, który tam tak bardzo przyczynił się do redukcji liczby kolizji samolotów z ptakami. Zdjęcia z wizyty na Uniwersytecie Tel-Aviv

      • zebranie Komisji ds. Zderzeń Statków Powietrznych ze Zwierzętami, P. Busse, udział, Łódź, 16.12.2013.

      • zebranie Komisji ds. Zderzeń Statków Powietrznych ze Zwierzętami, P. Busse, udział, Łódź, 12.06.2013.

      • Seminarium w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej nt. radarów meteorologicznych, Warszawa, 22.05.2013, P. Busse, prezentacja w dyskusji izraelskiego systemu detekcji ptaków.

      • IV Międzynar. Kongres Energii Odnawialnej Green Power 2013, 6-7.03.2013, P. Busse - udział w Panelu dyskusyjnym.

      • Seminarium w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, Warszawa, 16. 01. 2013 P. Busse, wprowadzenie do referatu dr L. Dinevicha z Uniwersytetu w Tel Awiw i prezentacja filmu „Flying with the Birds”.

      • Sympozjum sowiarskie w stacji Pape, Łotwa, 17 - 21.10.2012 r.
      • W dniach 17 - 21 X wolontariusz Fundacji Grzegorz Zaniewicz, współorganizator stacji terenowej Wicie, odwiedził Łotwę, a dokładnie stację Pape gdzie odbyło się sympozjum sowiarskie. Kilkanaście osób z Belgii, Polski, Rosji, Białorusi, Łotwy i Finladnii wymieniło swoje doświadczenia dotyczące metod odławiania i oznaczania sów. Wyjazd był bardzo zaskakujący, obfity w wydarzenia na granicy płaczu i śmiechu.

       obraz niedostępny   obraz niedostępny       • 13 Pan-Afrykański Kongres Ornitologiczny, Arusha, Tanzania, 14 - 21.10.2012 r.:
        • » Prof. Przemysław Busse, referat: "Potecjał stosowania płaskiej klatki orientacyjnej w badaniach szlaków migracyjnych ptaków – przykład z badań w Ashtoum, Egipt".
        • » Dr Agnieszka Ożarowska ¹, referat: "Podobne czy różne strategie wędrówki gatunków siostrzanych".
        • » Katarzyna Rosińska, Przemysław Busse, poster: "Jesienna wędrówka zimorodka Alcedo atthis nad jeziorem Manzala w północnym Egipcie".

        W Kongresie wzięło udział ok. 200 osób z wielu krajów Afryki i Europejczycy, prowadzący badania ornitologiczne na tym kontynencie. Przewodnim tematem Kongresu było zagadnienie jak radzą sobie ptaki w zmieniającym się środowisku. Bardzo duży nacisk był tu położony na zagadnienia monitoringu i ochrony ptaków, szczególnie rodzimych, afrykańskich. W połowie Kongresu był dzień przeznaczony na wycieczki do parków narodowych Tanzanii, które zgodną opinią uczestników zostały uznane za bardzo udane. Wyjazd był dofinansowany przez Stację Badania Wędrówek Ptaków Uniwersytetu Gdańskiego ze środków SPUB 127/E-335/SPUB/ZS3/055/2011-1.

        obraz niedostępny   obraz niedostępny        • II Zjazd Ornitologów Pomorza, Jurata , 24 - 26.02.2012 r.:
         • » Grzegorz Zaniewicz, Katarzyna Rosińska, Katarzyna Stępniewska¹ - referat raportujący prace prowadzone w 2011 roku na terenowej stacji obrączkowania ptaków Wicie.

         • "Ornitologie - veda pro kazdého" celostátní konference České společnosti ornitologické, Mikulov, Czechy (uczestnictwo), 7 - 9.10.2011 r.:
          • » Dr Izabella Rząd ², dr Witold Jeżewski ³, Wojciech Busse, Katarzyna Stępniewska ¹ i Katarzyna Rosińska, poster: "Acanthocephalans (Acanthocephala) - parasites of Robin (Erithacus rubecula) on southern coast of Balic sea".


          • XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, Szczecin, 5 - 8.09.2011 r.:
           • » Prof. Przemysław Busse, referat: "Czy ptaki wróblowate lecą nad Saharą najkrótszą drogą?"; prowadzenie sesji: "Klimat, wędrówki i biologia ptaków"
           • » Dr Agnieszka Ożarowska ¹, referat: "Zróżnicowanie populacyjne migrantów - zastosowanie testów w klatkach orientacyjnych"

           • 8th Conference of the European Ornithologists' Union, Ryga, Łotwa, 27 - 30.08.2011 r.:
            • » Prof. Przemysław Busse, poster: "Do the Passerines cross the Sahara using the shortest way to the south, or not?".
            • » Dr Agnieszka Ożarowska ¹, poster: "Population studies on the Blackcap Sylvia atricapilla - application of orientation cage tests".
            • » Grzegorz Zaniewicz, poster: "Biometric structure of the Blackcap (Sylvia atricapilla) autumn migration".

            obraz niedostępny   obraz niedostępny


            ¹ Stacja Badania Wędrówek Ptaków, Uniwersytet Gdański
            ² Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Szczeciński
            ³ Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego, PAN

Przebendowo 3,
84-210 Choczewo
tel./fax. (+48) 58 572 23 96
fundacja@wbwp-fund.eu


KRS: 379113
NIP: 588 237 32 07
REGON: 221183676

nr konta: Bank Zachodni WBK S.A.
45 1090 1102 0000 0001 1611 7896

PARTNERZY