Monday, June 6, 2011     17:19
Wesprzyj naszą
działalność

nr konta: Bank Zachodni WBK S.A.
45 1090 1102 0000 0001 1611 7896
Publikacje

 • » Busse P., Zaniewicz G., Cofta T. 2014. Evolution of the western Palaearctic passerine migration pattern presentation style. Ring 36.

 • » Awad S., Rząd I. 2014. Jericho (Palestine) spring 2014 ornithological and parasitological research results. Ring 36.

 • » Busse P. 2013. Methodological procedure for pre-investment wind farm ornithological monitoring based on collision risk estimation. Ring 35.

 • » Awad S., Rząd I., Busse P. 2013. The ringing site in Jericho (Palestine) – development of bird migration and parasitological research on the Great Rift Valley flyway. Ring 35.

 • Działalność wydawnicza

  Wydano roczniki 35 i 36 czasopisma THE RING. Znajdują się one na platformie De Gruyter Open (http://www.degruyter.com/view/j/ring) i (http://www.wbwp-fund.eu/ring).

  W roku 2012 Fundacja przystąpiła do współwydawania z Polskim Towarzystwem Zoologicznym międzynarodowego czasopisma THE RING. Prezes Fundacji został ponownie wybrany na stanowisko Redaktora Naczelnego pisma, a członek Zarządu Fundacji na Zastępcę Redaktora. Zachęcamy do publikowania na jego łamach oryginalnych publikacji z zakresu wędrówek ptaków, obrączkowania i szeroko pojętego monitoringu. Kontakt: ring@wbwp-fund.eu

  Planujemy również wydawanie ulotek, informatorów i plakatów z zakresu edukacji przyrodniczej
  i ochrony środowiska, a w szczególności ptaków.

Przebendowo 3,
84-210 Choczewo
tel./fax. (+48) 58 572 23 96
fundacja@wbwp-fund.eu


KRS: 379113
NIP: 588 237 32 07
REGON: 221183676

nr konta: Bank Zachodni WBK S.A.
45 1090 1102 0000 0001 1611 7896

PARTNERZY