Monday, June 6, 2011     17:19
Wesprzyj naszą
działalność

nr konta: Bank Zachodni WBK S.A.
45 1090 1102 0000 0001 1611 7896Wadi Allaqi w Egipcie

W dniach 8 września do 8 października 2012 r. odbył się wyjazd badawczy SEEN do Asuanu w Egipcie, finansowany przez Fundację. Po kilku latach przerwy w chwytaniu w tym rejonie (ostatnie wyjazdy w ramach SEEN miały tu miejsce w latach 2003-2004) ponowne zainteresowanie tą lokalizacją zostało spowodowane potrzebą przeprowadzenia pilotażowych prac w związku z nowym pomysłem na badania ornitologiczno-parazytologiczne ptaków przelatujących przez Saharę.

Asuan jest położony mniej więcej w połowie tej największej na wschodnim szlaku migracji europejskich ptaków bariery wędrówkowej. W pracach wzięli udział Przemysław Busse i Izabella Rząd oraz siedem osób z lokalnego urzędu ochrony przyrody, w tym aż 5 dziewczyn (!). W stosunku do poprzedniej lokalizacji stacji badawczej na wyspach na Nilu, zmieniono miejsce pracy na Wadi Allaqi, gdzie w wyniku odprowadzania tam częściowo oczyszczonych ścieków komunalnych z miasta powstała sztuczna oaza z trzcinowiskiem, zaroślami, a nawet nasadzeniami drzew. W pobliżu znajduje się miejsce odpoczynkowe przelotnych bocianów, ale problemy z ochroną środowiska widoczne są w wielu miejscach. Lokalizacja ta okazała się znacznie dogodniejsza do chwytania ptaków niż kamieniste wysepki i Katarakty na Nilu.

Mimo niepełnego miesiąca pracy (13 września – 7 października) i niewielkiej liczby bardzo już wysłużonych sieci schwytano 368 osobników z 37 gatunków, w tym gatunków, o których w Polsce nawet niema co marzyć: złotosłonki bengalskie (Rostratula bengalensis), turkaweczki czarnogardłe (Oena capensis) czy białorzytki saharyjskie (Oenanthe leucopyga). Stwierdzono również szereg pasożytów.

obraz niedostępny obraz niedostępny

Zobacz więcej zdjęć

Przebendowo 3,
84-210 Choczewo
tel./fax. (+48) 58 572 23 96
fundacja@wbwp-fund.eu


KRS: 379113
NIP: 588 237 32 07
REGON: 221183676

nr konta: Bank Zachodni WBK S.A.
45 1090 1102 0000 0001 1611 7896

PARTNERZY