Monday, June 6, 2011     17:19
Wesprzyj naszą
działalność

nr konta: Bank Zachodni WBK S.A.
45 1090 1102 0000 0001 1611 7896Zespół doradczy

Zespół Doradczy Fundacji to znakomici badacze przyrody, nie tylko ptaków. Wszyscy mają za sobą długoletnie doświadczenie pracy w zespołach badawczych i wielokrotnie brali udział w projektach związanych z ochroną przyrody.

Prof. dr hab. Tadeusz Stawarczyk

Ornitolog, ukończył studia biologiczne na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego, dyrektor Muzeum Przyrodniczego we Wrocławiu, redaktor naczelny czasopisma "Ornis Polonica", przewodniczący Komisji Faunistycznej Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. Specjalność naukowa: biologia i ekologia ptaków, ekologia behawioralna.
Rozwiń

Prof. dr hab. January Weiner

Ekolog, zatrudniony w Instytucie Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie kieruje Zespołem Ekologii Ekosystemów. Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk i członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności. Specjalność naukowa: bioenergetyka, ekologia ekosystemowa, ekologia fizjologiczna i ewolucyjna.

Ukończył biologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jego zainteresowania badawcze obejmują ekologię fizjologiczną, bioenergetykę, ekologię ekosystemów, biogeochemię i biologię ewolucyjną. Odbył kilka dłuższych staży zagranicznych (m.in. w University of Wisconsin i University of Iowa, USA oraz Philipps-Universität w Marburgu, RFN - jako stypendysta Fundacji Humboldta).

Jest autorem lub współautorem ok. 50 publikacji oryginalnych w czasopismach międzynarodowych oraz ok. 200 przyczynków, artykułów, monografii i książek, w tym podręcznika ekologii (1999 r., 2003 r.), a także praktycznego poradnika dotyczącego techniki pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych (1990 r., 1998 r., 2003 r., 2009 r.). Współpracował w organizacji ekologicznych programów i projektów badawczych europejskiej Fundacji Nauki. W KBN wielokrotnie uczestniczył w pracach sekcji specjalistycznych, dwukrotnie (2000 i 2004 r.) wybrany został na członka zespołu P04 KBN, w ostatniej kadencji był przewodniczącym tego zespołu. Od 2007 roku jest współprowadzącym nowatorskiego w skali europejskiej kursu ekologii tropikalnej na Uniwersytecie Jagiellońskim.


Zwiń


Dr Wojciech Kania

Ornitolog. Studia ukończył (1966) i doktorat obronił (1976) na Uniwersytecie Jagiellońskim. Emeryt - współpracownik Stacji Ornitologicznej Muzeum i Instytutu Zoologii PAN. Specjalność: ekologia ptaków, szczególnie wędrówki i ekologia rozrodu badane z wykorzystaniem metody obrączkowania; organizacja obrączkowania.

Rozwiń


Przebendowo 3,
84-210 Choczewo
tel./fax. (+48) 58 572 23 96
fundacja@wbwp-fund.eu


KRS: 379113
NIP: 588 237 32 07
REGON: 221183676

nr konta: Bank Zachodni WBK S.A.
45 1090 1102 0000 0001 1611 7896

PARTNERZY