Monday, June 6, 2011     17:19
Wesprzyj naszą
działalność

nr konta: Bank Zachodni WBK S.A.
45 1090 1102 0000 0001 1611 7896Zespół doradczy

Zespół Doradczy Fundacji to znakomici badacze przyrody, nie tylko ptaków. Wszyscy mają za sobą długoletnie doświadczenie pracy w zespołach badawczych i wielokrotnie brali udział w projektach związanych z ochroną przyrody.

Prof. dr hab. Tadeusz Stawarczyk

Ornitolog, ukończył studia biologiczne na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego, dyrektor Muzeum Przyrodniczego we Wrocławiu, redaktor naczelny czasopisma "Ornis Polonica", przewodniczący Komisji Faunistycznej Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. Specjalność naukowa: biologia
i ekologia ptaków, ekologia behawioralna.

Stopień doktora uzyskał w r. 1984, a doktora habilitowanego w r. 1996. W latach 1978-1981 pracował jako asystent, a potem starszy asystent w Zakładzie Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Od r. 1981 pracuje w Muzeum Przyrodniczym, od r. 1985 jako adiunkt, a od r. 2002 na stanowisku profesora nadzwyczajnego UWr. W roku 2008 uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. W latach 1999-2002 zastępca dyrektora, a od r. 2002 dyrektor Muzeum Przyrodniczego. W latach 1983-1991 członek redakcji czasopisma
"The Ring". Od roku 1992 zastępca redaktora, w latach 2000-2009 redaktor naczelny czasopisma "Notatki Ornitologiczne" a od roku 2010 czasopisma "Ornis Polonica". Od r. 1984 członek, a od r. 1995 przewodniczący Komisji Faunistycznej Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. W latach 1994-2008 członek Zarządu Komitetu Ochrony Orłów.

Wypromował dwóch doktorantów. Autor ok. 130 publikacji, w tym współautor dwóch książek o charakterze monografii ornitologicznych: Ptaki Śląska i Awifauna Polski. Odbył staże naukowe i prowadził badania naukowe m.in. w: Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Izraelu, Bahrainie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Kostaryce, USA i Ekwadorze. Posiadane odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi.

Zwiń


Prof. dr hab. January Weiner

Ekolog, zatrudniony w Instytucie Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie kieruje Zespołem Ekologii Ekosystemów. Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk i członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności. Specjalność naukowa: bioenergetyka, ekologia ekosystemowa, ekologia fizjologiczna
Rozwiń


Dr Wojciech Kania

Ornitolog. Studia ukończył (1966) i doktorat obronił (1976) na Uniwersytecie Jagiellońskim. Emeryt - współpracownik Stacji Ornitologicznej Muzeum i Instytutu Zoologii PAN. Specjalność: ekologia ptaków, szczególnie wędrówki i ekologia rozrodu badane z wykorzystaniem metody obrączkowania; organizacja obrączkowania.

Rozwiń


Przebendowo 3,
84-210 Choczewo
tel./fax. (+48) 58 572 23 96
fundacja@wbwp-fund.eu


KRS: 379113
NIP: 588 237 32 07
REGON: 221183676

nr konta: Bank Zachodni WBK S.A.
45 1090 1102 0000 0001 1611 7896

PARTNERZY