Monday, June 6, 2011     17:19
Wesprzyj naszą
działalność

nr konta: Bank Zachodni WBK S.A.
45 1090 1102 0000 0001 1611 7896Dorobek Fundacji


W związku z terminem powołania Fundacji w ostatnich dniach roku 2010, w roku 2011 rozpoczęto tworzenie struktury organizacyjnej, uzyskano formalne wpisy - KRS, NIP, Regon
i konto bankowe - oraz powołano wolontariat i określono jego zakres. W roku 2011 działania Fundacji koncentrowały się na organizacji i prowadzeniu prac terenowych stacji obrączkowania ptaków, zbierających dane naukowe o migracjach ptaków, zarówno w kraju, jak i zagranicą. Przedstawiciele Fundacji uczestniczyli także w międzynarodowych konferencjach i programach badawczych. W ramach prowadzonych badań odbywały się także akcje edukacyjne.

Konferencje

 • Sympozjum sowiarskie w stacji Pape, Łotwa, 17 - 21.10.2012 r.:
 • W dniach 17 - 21 X wolontariusz Fundacji Grzegorz Zaniewicz, współorganizator stacji terenowej Wicie, odwiedził Łotwę, a dokładnie stację Pape gdzie odbyło się sympozjum sowiarskie. Kilkanaście osób z Belgii, Polski, Rosji, Białorusi, Łotwy i Finladnii wymieniło swoje doświadczenia dotyczące metod odławiania i oznaczania sów. Wyjazd był bardzo zaskakujący, obfity w wydarzenia na granicy płaczu i śmiechu.

  obraz niedostępny   obraz niedostępny  • 13 Pan-Afrykański Kongres Ornitologiczny, Arusha, Tanzania, 14 - 21.10.2012 r.:
   • » Prof. Przemysław Busse, referat: "Potecjał stosowania płaskiej klatki orientacyjnej w badaniach szlaków migracyjnych ptaków – przykład z badań w Ashtoum, Egipt".
   • » Dr Agnieszka Ożarowska ¹, referat: "Podobne czy różne strategie wędrówki gatunków siostrzanych".
   • » Katarzyna Rosińska, Przemysław Busse, poster: "Jesienna wędrówka zimorodka Alcedo atthis nad jeziorem Manzala w północnym Egipcie".

   W Kongresie wzięło udział ok. 200 osób z wielu krajów Afryki i Europejczycy, prowadzący badania ornitologiczne na tym kontynencie. Przewodnim tematem Kongresu było zagadnienie jak radzą sobie ptaki w zmieniającym się środowisku. Bardzo duży nacisk był tu położony na zagadnienia monitoringu i ochrony ptaków, szczególnie rodzimych, afrykańskich. W połowie Kongresu był dzień przeznaczony na wycieczki do parków narodowych Tanzanii, które zgodną opinią uczestników zostały uznane za bardzo udane. Wyjazd był dofinansowany przez Stację Badania Wędrówek Ptaków Uniwersytetu Gdańskiego ze środków SPUB 127/E-335/SPUB/ZS3/055/2011-1.

   ¹ Stacja Badania Wędrówek Ptaków, Uniwersytet Gdański

   obraz niedostępny   obraz niedostępny   • II Zjazd Ornitologów Pomorza, Jurata , 24 - 26.02.2012 r.:
    • » Grzegorz Zaniewicz, Katarzyna Rosińska, Katarzyna Stępniewska¹ - referat raportujący prace prowadzone w 2011 roku na terenowej stacji obrączkowania ptaków Wicie.

    • 8th Conference of the European Ornithologists' Union, Ryga, Łotwa, 27 - 30.08.2011 r.:
     • » Prof. Przemysław Busse, poster: "Do the Passerines cross the Sahara using the shortest way to the south, or not?".
     • » Dr Agnieszka Ożarowska ¹, poster: "Population studies on the Blackcap Sylvia atricapilla - application of orientation cage tests".
     • » Grzegorz Zaniewicz, poster: "Biometric structure of the Blackcap (Sylvia atricapilla) autumn migration".

     obraz niedostępny   obraz niedostępny


     • "Ornitologie - veda pro kazdého" celostátní konference České společnosti ornitologické, Mikulov, Czechy (uczestnictwo), 7 - 9.10.2011 r.:
      • » Dr Izabella Rząd ², dr Witold Jeżewski ³, Wojciech Busse, Katarzyna Stępniewska ¹ i Katarzyna Rosińska, poster: "Acanthocephalans (Acanthocephala) - parasites of Robin (Erithacus rubecula) on southern coast of Balic sea".


      • XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, Szczecin, 5 - 8.09.2011 r.:
       • » Prof. Przemysław Busse, referat: "Czy ptaki wróblowate lecą nad Saharą najkrótszą drogą?"; prowadzenie sesji: "Klimat, wędrówki i biologia ptaków"
       • » Dr Agnieszka Ożarowska ¹, referat: "Zróżnicowanie populacyjne migrantów - zastosowanie testów w klatkach orientacyjnych"

       ¹ Stacja Badania Wędrówek Ptaków, Uniwersytet Gdański
       ² Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Szczeciński
       ³ Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego, PAN

       Krajowe prace terenowe

       • » Terenowa stacja obrączkowania ptaków Wicie, 23.03 - 25.05.2012 r. - organizacja
        i prowadzenie prac podczas wiosennej wędrówki ptaków.
       • » Terenowa stacja obrączkowania ptaków Wicie, 1.08 - 15.11.2012 r. - organizacja
        i prowadzenie prac podczas jesiennej wędrówki ptaków.
       • » Terenowa stacja obrączkowania ptaków Wicie, 24.03 - 25.05.2011 r. - organizacja
        i prowadzenie prac podczas wiosennej wędrówki ptaków.
       • » Terenowa stacja obrączkowania ptaków Wicie, 1.08 - 12.11.2011 r. - organizacja
        i prowadzenie prac podczas jesiennej wędrówki ptaków.

       • obraz niedostępny obraz niedostępny

       • » Terenowe stacje obrączkowania ptaków Bagno i Kopań: 7.08 - 12.09 i 14.10 - 16.11.2011 - organizacja i prowadzenie prac podczas jesiennej wędrówki ptaków w rejonie Jeziora Kopań k. Darłowa.
       • » Terenowa stacja obrączkowania ptaków - Jezioro Rakutowskie - współpraca logistyczna.
       • » Zimowe dokarmianie i obrączkowanie ptaków w Przebendowie.

       Zagraniczne prace terenowe

       • » Terenowe stacje obrączkowania ptaków: Wadi Dana i oaza Azraq w Jordanii.           18.03 - 18.04.2012 r., prof. dr hab. Przemysław Busse i dr Izabella Rząd ³ - obrączkowanie ptaków odbywało się w rezerwatach przyrody Wadi Dana i Azraq we współpracy z RSCN (Royal Society for Protection of Nature). W miejscach, gdzie już w poprzednich latach były prowadzone prace SEEN (Wadi Dana jesienią w 2005, w Azraq wiosną 2002, 2004, 2008 oraz jesienią 2002). Prowadzono chwytanie ptaków, ich obrączkowanie i testy kierunkowe oraz szkolono czterech potencjalnych obrączkarzy, którzy mają w przyszłości prowadzić dwie stałe stacje chwytania ptaków w Jordanii. Na zakończenie, w głównej siedzibie RSCN w Ammanie został wygłoszony wykład o metodach pracy terenowej SEEN i roli badań wędrówek ptaków dla ochrony gatunków migrujących.

       • obraz niedostępny obraz niedostępny


       • » Terenowa stacja obrączkowania ptaków Olenevka na Krymie. Ludwik Maksalon,           9.04 - 1.05.2011 r. - prace prowadzone we współpracy ze Stacją Ornitologiczną Melitopol.


       • » Association pour la Connaissance et la Recherche Ornithologique, Loire & Atlantique, Donges, Francja, 5 - 20.08.2011 r. dr Agnieszka Ożarowska ¹ - szkolenie poświęcone terenowej metodzie badania preferencji kierunkowych migrantów; w tym cykl wykładów o mechanizmach orientacji i nawigacji ptaków oraz badaniach z zastosowaniem testów klatkowych.
       • obraz niedostępny obraz niedostępny


       • » Terenowa stacja obrączkowania ptaków Ashtoum, Egipt, 21.08 - 21.10.2011 r. Sławomir Springer, Justyna Szulc ¹, dr Wojciech Kania ², Przemysław Busse - organizacja i prowadzenie prac podczas jesiennej wędrówki ptaków w ramach sieci SEEN, której lokalizacja znajduje się
        w siedzibie Fundacji, we współpracy z Ashtoum El-Gamil Protected Area.

       ¹ Stacja Badania Wędrówek Ptaków, Uniwersytet Gdański
       ² Stacja Ornitologiczna Muzeum i Instytutu Zoologii PAN
       ³ Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Szczeciński

       Działalność wydawnicza

       Podpisanie umowy o współwydawaniu z Polskim Towarzystwem Zoologicznym międzynarodowego czasopisma ornitologicznego THE RING. Prezes Fundacji został ponownie wybrany na stanowisko Redaktora Naczelnego pisma, a członek Zarządu Fundacji na Zastępcę Redaktora.

       Edukacja

       • » "II Warsztaty oznaczania wieku i płci ptaków", 30.08 - 2.09.2012 r., terenowa stacja obrączkowania ptaków Wicie - organizacja i prowadzenie Grzegorz Zaniewicz, Katarzyna Rosińska, Katarzyna i Krzysztof Stępniewscy.
       • » "I Warsztaty oznaczania wieku i płci ptaków", 9 - 11.09.2011 r., terenowa stacja obrączkowania ptaków Wicie - organizacja i prowadzenie Grzegorz Zaniewicz, Katarzyna Rosińska, Katarzyna i Krzysztof Stępniewscy; w warsztatach wzięło udział 14 osób.
       • » Praktyka niemieckiej studentki Annaleny Joch na terenowych stacjach obrączkowania ptaków Wicie i Ashtoum.

       • obraz niedostępny obraz niedostępny

       • » Szkolenie egipskich kandydatów na obrączkarzy - stacja ornitologiczna Ashtoum, Egipt (w tym dwa referaty na spotkaniu w Centrum Dydaktycznym w Ashtoum).
       • » Demonstracje terenowej pracy ornitologicznej dla trzech szkół podstawowych z Port Said (w czasie prac terenowych w Ashtoum).
       • » Prelekcja Katarzyny Stępniewskiej pt. "Jak mogę żyć w zgodzie z naturą?" w Zespole Szkół w Gniewinie z okazji Tygodnia Ekologii.

       Zdobywanie środków finansowych:

       • » konkurs grantowy "Działaj Lokalnie VII" 2011 - złożenie wniosku: "Gmina Darłowo ptasią autostradą do Afryki" (odrzucony z przyczyn formalnych - siedziba wnioskodawcy znajduje się poza obszarem Lokalnej Organizacji Grantowej w Darłowie).
        • » konkurs grantowy Unii Europejskiej "Life+" - złożenie wniosku "Opracowanie nowych wskaźników monitoringu ptaków z wykorzystaniem innowacyjnego systemu monitorowania tras migracji ptaków w Polsce". Wniosek złożony w konsorcjum z MIT Mobile Internet Technology, Wojskową Akademią Techniczną, Politechniką Poznańską, VIGO System i GDOŚ. Zaakceptowany przez NFOŚiGW, ale nie przyjęty przez KE. Po poprawkach będzie ponownie złożony w roku 2012.Przebendowo 3,
84-210 Choczewo
tel./fax. (+48) 58 572 23 96
fundacja@wbwp-fund.eu


KRS: 379113
NIP: 588 237 32 07
REGON: 221183676

nr konta: Bank Zachodni WBK S.A.
45 1090 1102 0000 0001 1611 7896

PARTNERZY